הלוואה בערבות המדינה – מה זה אומר בעצם

הלוואות בערבות המדינה

כשאנחנו לוקחים הלוואה, במקרים רבים, בוודאי אם מדובר בבנקים, אז הם מבקשים מאיתנו ערבות. מה זה אומר? הם מבקשים שמישהו יחתום, שאם חס וחלילה אנחנו לא נוכל להחזיר את ההלוואה, אז הוא ערב להחזיר אותה במקומנו ואז הוא יפעל מולנו בשביל לקבל את כספו בחזרה.

לערבות יש כמה מטרות. מצד אחד, זה מלמד את הגורם המלווה, שאכן אפשר לסמוך עלינו, אפשר לתת בנו אמון. אם יש צד שמוכן להיות ערב לנו, זה סימן שהוא יכול לסמוך על כך שאנחנו אכן נחזיר את ההלוואה. מצד שני זה אומר שאותו גורם מלווה, איננו יצטרך להתעסק במאבקים לקבל את כספו בחזרה. אם אנחנו לא נחזיר, הוא יפנה לערב, יקבל ממנו את הכסף והוא יחדל להיות צד בעניין.

צריך להדגיש כאן, שהערב לוקח סיכון מסוים, מן הסתם, וכן זה עלול להעמיד אותנו במצב לא נעים, בוודאי אם הערב הוא בן משפחה או חבר.

עם השנים הגיח לעולם רעיון חדש, הלוואה בערבות המדינה. הרעיון הוא, שאנחנו לא נצטרך לבקש מחברים ובני משפחה ערבויות להלוואות שאנחנו ניקח אלא המדינה תספק לנו ערבות כזו. זה עובד בעיקר במקרים של הלוואות עסקיות ופחות בהלוואות פרטיות, ויש לכך משמעות.  צריך להדגיש, שזה נכון גם בהקשר של מדינות, נושא הרבה יותר רחב, אך בעיקרון, יש מקרים בהם מדינות ערבות להלוואות שממשלות אחרות לוקחות, מה שיכול לעזור להן מבחינה כלכלית. למשל, ארצות הברית ערבה להלוואות שישראל לוקחת.

לפני שנסביר את המשמעות של הלוואה בערבות המדינה, חשוב להדגיש לא בכל המצב המדינה תמהר לעשות את זה. אפילו כשמדובר בהלוואה עסקית אשר כפי שנוכל לראות מיד, יכולה לעזור לה. המדינה תעניק ערבויות כאלה לעסקים שזקוקים להלוואות והיא מאמינה שיש ביכולתם להחזיר אותן עם הזמן, או שהיא מוכנה לקחת את ההימור ולספק ערבות, גם אם העסק לא יוכל לעמוד בתנאי ההלוואה.

מה המשמעות של ערבות מדינה

למדינה יש אינטרס שעסקים קטנים ובינוניים, למשל, יצליחו לעמוד על הרגליים ולפעול. אחת כמה וכמה בתקופות קשות מבחינה כלכלית. על כן, המדינה מוכנה לקחת על עצמה את הערבות להלוואה שאותם עסקים מבקשים ליטול, כך שאם חס וחלילה הלווה לא יוכל להחזיר את ההלוואה, המדינה תעשה זאת במקומו.

המדינה תסכים לתת ערבויות משתי סיבות. ראשית, היא מבינה שבלי אותן הלוואות, אותם עסקים לא יוכלו להתקיים וזה יפגע בכלכלה הלאומית, שוק העבודה ומעבר לכך. שנית, היא מבינה שהבנקים לא ירצו לתת הלוואות לעסקים שלא יכולים להעמיד ערבים, מה עוד שהמדינה גם לא רוצה שהבנקים ילוו כספים מבלי שתהיה עליהם הגנה מסוימת, ומה יותר חזק מהגנה של המדינה?

מה שכן חשוב להדגיש, לא בכל תנאי המדינה מספקת ערבות כזו ובדרך כלל התנאים הם לא פשוטים.